Thảm họa thiên tai cướp gần 50 mạng người và hàng nghìn tỉ đồng/năm

Mô hình phòng, chống lũ quét được các chuyên gia giới thiệu tại Hội thảo sáng 3.10.2017. Ảnh: Kh.V
Mô hình phòng, chống lũ quét được các chuyên gia giới thiệu tại Hội thảo sáng 3.10.2017. Ảnh: Kh.V
Mô hình phòng, chống lũ quét được các chuyên gia giới thiệu tại Hội thảo sáng 3.10.2017. Ảnh: Kh.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top