Thảm họa lũ quét, thiên tai dồn dập trong năm 2017 - những bài học đắt giá

Ông Trần Quang Hoài 
(Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo TƯ về PCTT - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai)
Ông Trần Quang Hoài (Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo TƯ về PCTT - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai)
Ông Trần Quang Hoài (Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo TƯ về PCTT - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top