Tham gia “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”, về đòi… ly dị chồng

Anh T.V.P ở thành phố Phan Thiết đang trong tình cảnh bi đát, gia đình không hạnh phúc vì vợ tham gia “Hội thánh Đức chúa trời mẹ“. Ảnh: T.H
Anh T.V.P ở thành phố Phan Thiết đang trong tình cảnh bi đát, gia đình không hạnh phúc vì vợ tham gia “Hội thánh Đức chúa trời mẹ“. Ảnh: T.H
Anh T.V.P ở thành phố Phan Thiết đang trong tình cảnh bi đát, gia đình không hạnh phúc vì vợ tham gia “Hội thánh Đức chúa trời mẹ“. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top