Thăm các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới Việt - Lào

Thăm, tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch ở biên giới Việt - Lào. Ảnh: Võ Tiến.
Thăm, tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch ở biên giới Việt - Lào. Ảnh: Võ Tiến.
Thăm, tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch ở biên giới Việt - Lào. Ảnh: Võ Tiến.
Lên top