Thái Nguyên: Vật thể lạ phát nổ, 4 học sinh bị thương

Vật thể lạ phát nổ khiến 3 học sinh phải nhập viện. Ảnh: Phương Anh.
Vật thể lạ phát nổ khiến 3 học sinh phải nhập viện. Ảnh: Phương Anh.
Vật thể lạ phát nổ khiến 3 học sinh phải nhập viện. Ảnh: Phương Anh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM