Thái Nguyên: Trưởng khoa quỳ lạy xin tha khi bị tố sàm sỡ bệnh nhân 17 tuổi

Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân.
Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân.
Bác sĩ Trưởng khoa Ngoại bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân.
Lên top