Thái Nguyên: Triển khai 28 chốt kiểm soát liên ngành chống dịch COVID-19

Lên top