Thái Nguyên rà soát 233 người liên quan công nhân Samsung mắc COVID-19

Công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên đang làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên đang làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên đang làm việc. Ảnh: Việt Lâm
Lên top