Thái Nguyên: Khánh thành nghĩa trang hiện đại An Lạc Viên

Cổng vào nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên.
Cổng vào nghĩa trang An Lạc Viên Thái Nguyên.