Thái Nguyên dừng các chốt phòng chống dịch COVID-19

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Lập (tp Thái Nguyên) đã dừng hoạt động từ 19.10.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Lập (tp Thái Nguyên) đã dừng hoạt động từ 19.10.
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Tân Lập (tp Thái Nguyên) đã dừng hoạt động từ 19.10.
Lên top