Thái Nguyên đã xử lý 74 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Một chốt liên ngành kiểm tra, phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Một chốt liên ngành kiểm tra, phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Một chốt liên ngành kiểm tra, phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Lâm
Lên top