Thái Nguyên bổ sung 3 cụm công nghiệp tại huyện Võ Nhai

Nhà máy may của TNG tại cụm công nghiệp huyện Võ Nhai. Ảnh TNG
Nhà máy may của TNG tại cụm công nghiệp huyện Võ Nhai. Ảnh TNG
Nhà máy may của TNG tại cụm công nghiệp huyện Võ Nhai. Ảnh TNG
Lên top