Thái Nguyên: 14 dự án mới được cấp phép trong quý I/2021

Khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Điềm Thụy B (Thái Nguyên). Ảnh NT
Khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Điềm Thụy B (Thái Nguyên). Ảnh NT
Khởi công xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp Điềm Thụy B (Thái Nguyên). Ảnh NT
Lên top