Thái Bình: Tìm thấy thi thể nam sinh đuối nước sau 2 ngày gặp nạn

Thi thể nam sinh đuối nước ở thành phố Thái Bình được lai dắt về vị trí gặp nạn. Ảnh: T.D
Thi thể nam sinh đuối nước ở thành phố Thái Bình được lai dắt về vị trí gặp nạn. Ảnh: T.D
Thi thể nam sinh đuối nước ở thành phố Thái Bình được lai dắt về vị trí gặp nạn. Ảnh: T.D
Lên top