Thái Bình: Thả diều gây chập điện, bị phạt 2 triệu đồng

Cán bộ điện lực gỡ chiếc diều sáo và cuộn dây diều vướng vào lưới điện gây sự cố mất điện nhiều giờ liền (Ảnh: Liên Mai)
Cán bộ điện lực gỡ chiếc diều sáo và cuộn dây diều vướng vào lưới điện gây sự cố mất điện nhiều giờ liền (Ảnh: Liên Mai)
Cán bộ điện lực gỡ chiếc diều sáo và cuộn dây diều vướng vào lưới điện gây sự cố mất điện nhiều giờ liền (Ảnh: Liên Mai)
Lên top