Thái Bình: Phong tỏa 1 thôn với 280 hộ dân

Huyện Hưng Hà phong tỏa thôn Bùi sau khi phát hiện có ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh Khải Na
Huyện Hưng Hà phong tỏa thôn Bùi sau khi phát hiện có ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh Khải Na
Huyện Hưng Hà phong tỏa thôn Bùi sau khi phát hiện có ca nghi nhiễm COVID-19. Ảnh Khải Na
Lên top