Thái Bình: Mẹ liệt sĩ ủng hộ 10 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19

Cụ Nguyễn Thị Tỉnh trao 10 triệu đồng ủng hộ địa phương chống dịch. Ảnh Khánh Linh
Cụ Nguyễn Thị Tỉnh trao 10 triệu đồng ủng hộ địa phương chống dịch. Ảnh Khánh Linh
Cụ Nguyễn Thị Tỉnh trao 10 triệu đồng ủng hộ địa phương chống dịch. Ảnh Khánh Linh
Lên top