Thái Bình: Lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm

Công điện hỏa tốc số 05 ngày 6.5 của UBND tỉnh Thái Bình.
Công điện hỏa tốc số 05 ngày 6.5 của UBND tỉnh Thái Bình.
Công điện hỏa tốc số 05 ngày 6.5 của UBND tỉnh Thái Bình.
Lên top