Thái Bình: Lá phiếu từ các khu điều trị, cách ly COVID-19

Các cử tri đầu tiên hiện đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã thực hiện bỏ phiếu xong. Ảnh: Đ.L
Các cử tri đầu tiên hiện đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã thực hiện bỏ phiếu xong. Ảnh: Đ.L
Các cử tri đầu tiên hiện đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình đã thực hiện bỏ phiếu xong. Ảnh: Đ.L
Lên top