Thái Bình không cấp phép cho các lao động về từ vùng có dịch COVID-19

Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được chọn là địa điểm cách ly tập trung cho những người từ vùng dịch trở về - PV
Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được chọn là địa điểm cách ly tập trung cho những người từ vùng dịch trở về - PV
Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được chọn là địa điểm cách ly tập trung cho những người từ vùng dịch trở về - PV
Lên top