Thái Bình khẩn cấp tìm người đến 5 địa điểm 3 ca nhiễm COVID-19 ghé qua

Thông báo khẩn hỏa tốc số 06 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Thông báo khẩn hỏa tốc số 06 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Thông báo khẩn hỏa tốc số 06 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình.
Lên top