Thái Bình: Hàng ngàn dân nguy cơ không có nước sạch ngay trước Tết

Công nhân nhà máy nước số 4 của Công ty Toàn Thịnh vận hành máy máy nước.Ảnh KL
Công nhân nhà máy nước số 4 của Công ty Toàn Thịnh vận hành máy máy nước.Ảnh KL
Công nhân nhà máy nước số 4 của Công ty Toàn Thịnh vận hành máy máy nước.Ảnh KL
Lên top