Thái Bình: Gần 70.000 lao động đã được nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Cán bộ BHXH tỉnh Thái Bình làm việc khẩn trương, tích cực để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: T.D
Cán bộ BHXH tỉnh Thái Bình làm việc khẩn trương, tích cực để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: T.D
Cán bộ BHXH tỉnh Thái Bình làm việc khẩn trương, tích cực để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: T.D
Lên top