Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ 17h ngày 5.5

Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ do dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Bình
Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ do dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Bình
Thái Bình dừng nhiều hoạt động kinh doanh, dịch vụ do dịch COVID-19. Ảnh: Cổng TTĐT Thái Bình
Lên top