Thái Bình dừng các hoạt động kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh

Thi bơi chải, một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách bị hủy do COVID-19. Ảnh KL
Thi bơi chải, một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách bị hủy do COVID-19. Ảnh KL
Thi bơi chải, một trong những hoạt động thu hút đông đảo người dân và du khách bị hủy do COVID-19. Ảnh KL
Lên top