Thái Bình chưa điều chỉnh việc kiểm soát người, phương tiện vào tỉnh

Người, phương tiện vào, đi qua tỉnh Thái Bình tại chốt kiểm soát cầu Tân Đệ phải thực hiện khai báo y tế và vẫn phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. Ảnh: T.D
Người, phương tiện vào, đi qua tỉnh Thái Bình tại chốt kiểm soát cầu Tân Đệ phải thực hiện khai báo y tế và vẫn phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. Ảnh: T.D
Người, phương tiện vào, đi qua tỉnh Thái Bình tại chốt kiểm soát cầu Tân Đệ phải thực hiện khai báo y tế và vẫn phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực. Ảnh: T.D
Lên top