Thái Bình cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ từ ngày mai 15.9

Thành phố Thái Bình cơ bản đã thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: T.D
Thành phố Thái Bình cơ bản đã thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: T.D
Thành phố Thái Bình cơ bản đã thực hiện nghiêm lệnh giãn cách xã hội. Ảnh: T.D
Lên top