Thái Bình cho phép bếp ăn tập thể hoạt động trở lại

Bữa ăn trưa của công nhân Công ty Yazaki Thái Bình - ảnh PV
Bữa ăn trưa của công nhân Công ty Yazaki Thái Bình - ảnh PV
Bữa ăn trưa của công nhân Công ty Yazaki Thái Bình - ảnh PV
Lên top