Thái Bình chỉ đạo xét nghiệm đối tượng nguy cơ liên quan ca nhiễm ở Hà Nam

Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình về việc rà soát, xét nghiệm, quản lý các đối tượng có nguy cơ liên quan đến tỉnh Hà Nam.
Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình về việc rà soát, xét nghiệm, quản lý các đối tượng có nguy cơ liên quan đến tỉnh Hà Nam.
Công văn hỏa tốc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình về việc rà soát, xét nghiệm, quản lý các đối tượng có nguy cơ liên quan đến tỉnh Hà Nam.
Lên top