Thái Bình: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng khoai đã tử vong

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng khoai đã tử vong ngày 14.8. Ảnh CTV
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng khoai đã tử vong ngày 14.8. Ảnh CTV
Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở ruộng khoai đã tử vong ngày 14.8. Ảnh CTV
Lên top