Thái Bình: 301 cán bộ, sinh viên ngành y cùng hàng hóa Nam tiến

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chụp ảnh lưu niệm, tiễn đoàn lên đường hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Ảnh: T.D
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chụp ảnh lưu niệm, tiễn đoàn lên đường hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Ảnh: T.D
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình chụp ảnh lưu niệm, tiễn đoàn lên đường hoàn thành nhiệm vụ an toàn. Ảnh: T.D
Lên top