THACO ủng hộ 100.000 bộ kit test nhanh COVID-19 cho tỉnh Quảng Nam

Đoàn xe tại KCN THACO Chu Lai.
Đoàn xe tại KCN THACO Chu Lai.
Đoàn xe tại KCN THACO Chu Lai.
Lên top