Thả vi sinh xử lý sự cố đổ trộm dầu ở Hòa Bình

Nhóm công nhân phun, rải vi sinh xuống nền đường nơi nghi phạm đổ trộm dầu.
Nhóm công nhân phun, rải vi sinh xuống nền đường nơi nghi phạm đổ trộm dầu.
Nhóm công nhân phun, rải vi sinh xuống nền đường nơi nghi phạm đổ trộm dầu.
Lên top