Thả về rừng hai cá thể cu li quý hiếm

Hai cá thể cu li nhỏ vừa được giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: T.N
Hai cá thể cu li nhỏ vừa được giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: T.N
Hai cá thể cu li nhỏ vừa được giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: T.N
Lên top