Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thả trên 2 ngàn đèn hoa đăng trong đêm Trung thu