Thả trăn gấm nặng 35kg về môi trường tự nhiên 

Cá thể trăn gấm nặng 35kg được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Thanh Thủy.
Cá thể trăn gấm nặng 35kg được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Thanh Thủy.
Cá thể trăn gấm nặng 35kg được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: Thanh Thủy.
Lên top