Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thả rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng về với tự nhiên

Rùa biển quý hiếm được ngư dân Tân thả về biển. Ảnh: VM
Rùa biển quý hiếm được ngư dân Tân thả về biển. Ảnh: VM