Thả rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng về với tự nhiên

Rùa biển quý hiếm được ngư dân Tân thả về biển. Ảnh: VM
Rùa biển quý hiếm được ngư dân Tân thả về biển. Ảnh: VM
Rùa biển quý hiếm được ngư dân Tân thả về biển. Ảnh: VM