Thả lưới cá, phát hiện xác người đàn ông trong đám lục bình

Thi thể nạn nhân lẫn trong đám bèo tây. Ảnh: CTV
Thi thể nạn nhân lẫn trong đám bèo tây. Ảnh: CTV