Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thả lưới cá, phát hiện xác người đàn ông trong đám lục bình

Thi thể nạn nhân lẫn trong đám bèo tây. Ảnh: CTV
Thi thể nạn nhân lẫn trong đám bèo tây. Ảnh: CTV