Thả cá thể động vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên

Lực lượng kiểm ngư hỗ trợ ngư dân thả cá thể đồi mồi thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm, cần bảo vệ. Ảnh: K.N
Lực lượng kiểm ngư hỗ trợ ngư dân thả cá thể đồi mồi thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm, cần bảo vệ. Ảnh: K.N
Lực lượng kiểm ngư hỗ trợ ngư dân thả cá thể đồi mồi thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm, cần bảo vệ. Ảnh: K.N
Lên top