Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về biển

Thả đồi mồi về biển. Ảnh: BP.
Thả đồi mồi về biển. Ảnh: BP.
Thả đồi mồi về biển. Ảnh: BP.
Lên top