Thả cá chép ngày ông Công ông Táo: Nguy cơ lây bệnh cho các loài thủy sinh?

Người dân đựng cá trong chậu để đi thả, thay cho đựng trong túi nilông.
Người dân đựng cá trong chậu để đi thả, thay cho đựng trong túi nilông.
Người dân đựng cá trong chậu để đi thả, thay cho đựng trong túi nilông.
Lên top