Thả 4 cá thể khỉ về rừng tự nhiên

Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả 4 cá thể khỉ và 1 con chim Diều hoa về rừng. Ảnh: KL.
Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả 4 cá thể khỉ và 1 con chim Diều hoa về rừng. Ảnh: KL.
Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiến hành thả 4 cá thể khỉ và 1 con chim Diều hoa về rừng. Ảnh: KL.
Lên top