Thả 35.000 con cá giống xuống vùng hồ sông Đà ở Hòa Bình

Toàn cảnh hoạt động thả cá giống xuống vùng lòng hồ sông Đà ở Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải.
Toàn cảnh hoạt động thả cá giống xuống vùng lòng hồ sông Đà ở Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải.
Toàn cảnh hoạt động thả cá giống xuống vùng lòng hồ sông Đà ở Hòa Bình. Ảnh: Thanh Hải.
Lên top