Thả 13 con cầy quý hiếm về môi trường tự nhiên

Lực lượng chức năng tiến hành thả 13 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: LPL
Lực lượng chức năng tiến hành thả 13 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: LPL
Lực lượng chức năng tiến hành thả 13 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: LPL
Lên top