Tết Tân Sửu: Không sử dụng ngân sách nhà nước tổ chức bắn pháo hoa

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu việc bắn pháo hoa phải tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước. Ảnh LDO
Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu việc bắn pháo hoa phải tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước. Ảnh LDO
Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu việc bắn pháo hoa phải tuyệt đối an toàn và không sử dụng ngân sách nhà nước. Ảnh LDO
Lên top