Tết ông Công, ông Táo: Hiểu đúng để có ngày tết ý nghĩa

Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này “nêm người” đến mua sắm đồ cúng lễ. Ảnh: LINH TRANG
Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này “nêm người” đến mua sắm đồ cúng lễ. Ảnh: LINH TRANG
Phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này “nêm người” đến mua sắm đồ cúng lễ. Ảnh: LINH TRANG
Lên top