Tết này người Xê Đăng vui mừng vì có điện

Tết này, người Xê Đăng tại xã Ea Kar đã có điện.
Tết này, người Xê Đăng tại xã Ea Kar đã có điện.
Tết này, người Xê Đăng tại xã Ea Kar đã có điện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top