Tết Mậu Tuất 2018: Đêm giao thừa bắn pháo hoa, cấm xe nhiều đường trung tâm TPHCM

Phạm vi phong tỏa, cấm xe (màu đỏ) ở trung tâm TPHCM đêm giao thừa. Ảnh: Sở GTVT TPHCM.
Phạm vi phong tỏa, cấm xe (màu đỏ) ở trung tâm TPHCM đêm giao thừa. Ảnh: Sở GTVT TPHCM.
Phạm vi phong tỏa, cấm xe (màu đỏ) ở trung tâm TPHCM đêm giao thừa. Ảnh: Sở GTVT TPHCM.