Tết dương lịch 2013, học sinh Hà Nội nghỉ liền 4 ngày