Tết đặc biệt của "cặp đôi diệt COVID-19" ở tâm dịch Chí Linh- Hải Dương

Đằng sau cuộc chiến chống COVID-19 là sự nhớ thương gia đình. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Đằng sau cuộc chiến chống COVID-19 là sự nhớ thương gia đình. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Đằng sau cuộc chiến chống COVID-19 là sự nhớ thương gia đình. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top